بهره گیری از روش پرداخت برات اسنادی

بهره گیری از روش پرداخت برات اسنادی مدت دار

 

احتراماً پیرو نامه عمومی شماره 00/110421 مورخ 1400/4/14 و با عنایت به تصمیمات جلسه دهم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 1400/7/4 ( ابلاغی طی نامه شماره 71718 مورخ 1400/7/10 از سوی معاونت محترم اقتصادی رئیس جمهور) ، بدینوسیله موارد تکمیلی ذیل در خصوص بهبه گیری از روش پرداخت برات اسنادی مدتدار با سر رسید پرداخت حداکثر سه ماهه از تاریخ قبولی خریدار یا پذیره نویسی / ظهر نویسی تویط بانک عامل ضمن تأمین ارز ازمحل بازار ثانویه از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی ( نیما) به منظور واردات با رعایت الزامات نامه عمومی مذکور و سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می گردد:

جهت دریافت کامل بخشنامه بهره گیری از روش پرداخت برات اسنادی مدت دار بر روی لینک مذکور کلیک نمایید.

1- ارائه ثبت سفارش معتبر با نوع پرداخت ” اعتباری ” و همچنین پروفرما / قرارداد تجاری که در آن قیمت کالا بر اساس فروش مدت دار تنظیم شده است ؛ الزامی می باشد.

تبصره : لازم است آن بانک نسبت به اخذ تعهد نامه پیوست ار وارد کننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانک اقدام نماید.

2-آن بانک موظف به اخذ گواهی ثبت آماری مدتدار سه ماهه از طریق سامانه جامع ارزی ضمن درج کد بخشنامه شماره ( 5475539) می باشد.

3- در صورت عدم تأمین ارز، تمدید سر رسید پرداخت به مدت حداکثر یک ماه منوط به معتبر بودن ثبت سفارش و تمدید گواهی ثبت آماری مأخوذه توسط اداره نظارت ارز این بانک امکان پذیر می باشد.

4- اخذ وثایق کافی به میزان مقرر در تبصره (4) ذیل بند “ی” بخش اول مجموعه مقررات ارزی و ضوابط ابلاغی مربوطه بابت تضمین ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا الزامی می باشد.
5- ثبت برات اسنادی در سامانه سمتاک و صدور اعلامیه تأمین ارز مربوطه، منوط به ارائه اسناد حمل صادره موخر بر تاریخ مجوز گواهی ثبت آماری و مطابقت آن با شرایط ثبت سفارش مربوطه خواهد بود.

6- ارائه اسناد حداکثر یک ماه از صدور اولین گواهی ثبت آماری ( اولین تخصیص ارز ) امکان پذیر می باشد. در صورت معامله اسناد حمل آن بانک مکلف است ظرف مهلت 7 روز تقویمی از تاریخ معامله اسنادف نسبت به ثبت اتسناد حمل مذکور در سامانه سمتاک اقدام نماید. وارد کننده 2 ماه پس از ثبت اسناد به شرط ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا به مدت 30 روز امکان خرید ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی ( نیما) را خواهد داشت.

7- با توجه به اعتباری بودن واردات مربوطه ثبت درخواست خرید ارز منوط به ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا و به میزان کالای ترخیص شده یا اعلامیه تأمین ارز هر کدام کمتر باشد، امکان پذیر می باشد. بدیهی است در این موارد تعهد ارزی وارد کننده به میزان ارز تأمین شده تعیین می گردد.

8 – علاوه بر لزوم ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا مطابق ( به لحاظ کمی و کیفی ) با شرایط ثبت سفارش و اسناد حمل مربوطه آزاد سازی وثایق مأخوذه منوط به ثبت اطلاعات ارز تأمین شده در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی ( نیما ) خواهد بود.

9- در صورت عدم تأمین ارز در مهلت مقرر مطابق این بخشنامه و عدم تمدید آن ظرف یک ماه پس از انقضاء ، علاوه بر اینکه امکان تخصیص اعتباری مجدد برای وارد کننده وجود نخواهد داشت آن بانک موظف است موضوع را برای پیگیری مراتب قانونی به مدیریت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم آن بانک گزارش نماید.
10- کلیه مسئولیت های مربوطه به تغییرات نوع نرخ ارز و نوسانات نرخ ارز و تأمین ارز مربوطه بر عهده وارد کننده خواهد بود.

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا