ثبت سفارشات واردات

ورود به سایت

ثبت سفارش در سامانه وزارت بازرگانی سیستم مجوز ورود اقلام به کشور از طریق وزارت بازرگانی استان ها انجام می گیرد که تاسال 87 به صورت دستی و از طریق مراجعه حضوری بازرگانان انجام پذیرفته می شده است ،که از تاریخ 19/03/88سیستم الکترونیکی sabtaesh.tpo.ir جایگزین سیستم قبلی شده است. بدین ترتیب کلیه بازرگانان اعم از شخص حقیقی یا حقوقی (کلیه دارندگان کارت بازرگانی) می توانند ابتدا با ثبت نام در قسمت مربوطه نام نویسی کنند و نسبت به دریافت کلمه عبور و رمز عبور اقدام نمایند و پس از تاییدیه مشخصات کاربری خود می توانند نسبت به انجام ثبت سفارش اعم از افتتاح ،جایگزین، اصلاحیه و غیره در کارتابل خود اقدام نماید و سپس جهت تاییدیه از کارشناسان محترم بازرگانی نسبت به اخذ تاییدیه از طریق منوی گذاشته شده (پیگری و ویرایش ) اقدام نمایند که در بیشتر مواقع مراجعه حضوری از سوی بازرگانان سلب خواهد شد (در صورت صحیح بودن کلیه اطلاعات پرفرما) در این صورت پس از اخذ تاییدیه از سوی کارشناسان، نسبت به پرداخت اینترنتی از طریق درگاه بانک ملی اقدام نمایند و پس از پرداخت ،پرونده ثبت سفارش متقاضیان محترم بدون نیاز به مراجعه حضوری بصورت خودکار ،به بانک عامل و گمرکات اجرائی (با توجه به نوع ثبت سفارش) ارسال خواهد گردید.